Hvem er PROIBS® skabt for?

Til personer med IBS-relaterede lidelser. IBS  (Irritabelt tarmsyndrom) er en almindelig, funk tionel mave-tarmlidelse, som kendetegnes ved  en urolig mave med tilbagevendende symptomer  såsom mavesmerter, oppustethed og ændrede af føringsmønstre (diarré og/eller forstoppelse).  Årsagerne til hvorfor nogle rammes af IBS-besvær  er ikke kendt, og behandlingen fokuserer derfor på  at behandle symptomerne.

En PROIBS® portionspose indeholder AVH200® 

PROIBS® indeholder ikke gluten, laktose, æg, nødder eller soja.

Anvend ikke PROIBS® hvis du er overfølsom eller allergisk over for nogle af ingredienserne. PROIBS® er et produkt, som er beregnet til at kunne anvendes gennem længere tid. Vi anbefaler at man, ved langvarig brug af produktet, rådfører sig med en læge, hvis symptomerne ændres eller forværres.
Det anbefales diabetikere at rådspørge lægen

Hvordan anvender man PROIBS®?

Hæld indholdet fra posen i et glas og fyld derefter  vand på.

Anvend PROIBS® 1-2 gange dagligt.

Spoergsmaal-og-Svar

OM PROIBS

TOP

text

Hvad er PROIBS?

PROIBS® er et CE-certificeret medicinsk produkt (llb) for behandling af symptomer relateret til IBS, såsom mavesmerter, oppustning og ændringer i afføringsmønsteret (diarré og/eller oppustning).

Hvem kan bruge PROIBS?

PROIBS® er for folk med IBS-relaterede symptomer. IBS (irritabel tarmsyndrom) er en almindelig funktionel lidelse i fordøjelsen, som er karakteriseret ved en urolig mave med tilbagevendende symptomer såsom mavekramper, oppustning og skiftende afføringsmønstre (diarré og/eller forstoppelse). Årsagerne til at folk lider af IBS er stadig ukendte, og behandlingen er derfor rettet mod at håndtere symptomerne.

Hvordan bruger jeg PROIBS?

Hæld indholdet af en pose i et glas og tilføj vand. Tag PROIBS® 1-2 gange om dagen. Tag første dosis før morgenmad.

Er der nogen bivirkninger?

Der er ingen kendte bivirkning. Tal med din læge eller apoteker hvis du alligevel oplever bivirkninger.

Reagerer det på andre produkter?

Der er ingen kendte reaktioner på andre produkter.

Hvordan opbevarer jeg PROIBS?

Opbevar på et køligt og tørt sted under 25ºC. Indtag ikke PROIBS® efter udløbsdatoen på pakken.

Hvor længe skal jeg tage PROIBS?

Maver reagerer forskelligt, og det korte svar er, at det er forskelligt fra person til person, og typen af ubehag.

 

Kan du indtage PROIBS når du er gravid?

Da maveproblemer kan have mange årsager, ikke mindst under graviditet, anbefaler vi altid at diskutere alle slags behandlinger, også selvbehandling, med din læge eller fagperson under graviditeten for at få en individual vurdering af problemerne og behandlingen.