Hur diagnostiseras IBS?

Vilken stad finns med i namnet på kriterierna för IBS-diagnos?

Hur länge skall man ha upplevt buksmärta för att en IBS diagnos skall kunna ställas?

Vilken av följande är INTE en undergrupp av IBS?

Magsmärtor vid IBS är kopplade till minst två karakteristiska drag. Vilket av följande karakteristiska drag är INTE ett sådant.